Foto Esther

van HabiVitaal

Foto Esther van HabiVitaal

Foto Esther van HabiVitaal 800 536 Douwe-Jan

Dat het snel gaat met HabiVitaal, blijkt wel uit het gegeven dat ze in Heerenveen een vestiging gaan openen.
De vestigingsmanager daar, Esther Visser, zal voor de opening van 16 februari in de krant verschijnen. Om het artikel wat “kleur” te geven, werd ons gevraagd een portret te maken van haar in de HabiVitaal-omgeving.